2x VMS V300 bij familie Verhagen Nistelrode

Familie Verhagen heeft haar bedrijf verplaatst naar Nistelrode. Deze mooie locatie geeft ruimte voor de toekomst en voor de nieuwe generatie. De wens was om met met 2 melkrobots de stal mooi vol te hebben en weidegang toe te passen. De aanwezige melkrobots hadden niet de capaciteit om dit te doen en mede daarom is er gekozen voor de melkrobot met de hoogste capaciteit: De VMS V300 van Delaval. Daarnaast zijn het bedieningsgemak, de perfecte melktechniek, de ontwikkelingen bij Delaval zoals de Repro-module en de service van Van Grinsven uitgesproken redenen om te kiezen voor de V300.

Er is aan beide zijden een split-entry ruimte en de koeien kunnen middendoor gesepareerd worden.

Er is gekozen voor toevoeging van uierzeep tijdens het voorbehandelen, Pure-Cup_Flush voor het nabehandelen en een BVV buffervat ter voorkoming van ongwenste stilstand tijdens het leeghalen en reinigen van de tank.

Terug naar overzicht