Delaval MyGrazing720

NIEUW: Delaval MyGrazing 720, ons door Stichting Weidegang goedgekeurde registratiesysteem voor de weidegang. Hiermee kunnen veehouders naar de zuivelverwerker aantonen dat zij voldoen aan de criteria van minimaal 120 dagen weiden en op jaarbasis minimaal 720 weide-uren.

Terug naar overzicht